jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

OPRAVA BŔZD

Brzdový systém v aute nám umožňuje znížiť rýchlosť, zastaviť auto a tiež zabrániť jeho samovoľnému pohybu pri parkovaní. Jedná sa o jeden z najdôležitejších bezpečnostných systémov vo vozidle.

A ako brzdový systém v aute funguje?

Vodič stlačí brzdový pedál, senzor stop vás informuje, že je stlačený pedál a rozsvietia sa brzdové svetlá. Následne servo zvyšuje tlak na brzdový pedál a hlavný brzdový valec začne pumpovať brzdovú kvapalinu. Brzdová kvapalina prúdi do brzdových strmeňov, najprv cez pevné a potom cez pružné brzdové hadičky. Tlak brzdovej kvapaliny spôsobí vysunutie brzdových piestov v brzdových strmeňoch. Pohyb brzdových piestov približuje brzdové doštičky k brzdovým kotúčom na oboch stranách. Pracovné plochy brzdových doštičiek sa začnú trieť o povrch brzdových kotúčov a začína sa proces brzdenia s vedľajším účinkom vytvárania tepla v dôsledku trenia.

A z akých častí sa brzdový systém skladá?

Brzdový systém sa skladá z brzdového pedálu, posilňovača bŕzd, hlavného brzdového valca, brzdových strmeňov, brzdových doštičiek, brzdových kotúčov, piestov brzdových strmeňov, brzdového vedenia a regulátora brzdnej sily.
Brzdový pedál sa nachádza pod palubnou doskou, medzi pedálom spojky a plynovým pedálom. Vo vozidlách s automatickou prevodovkou, ktoré nemajú spojku, sa nachádza pod palubnou doskou na ľavej strane. Stlačenie pedálu akcelerátora spôsobí, že brzdový systém začne fungovať. Snímač brzdového pedálu je namontovaný pod brzdovým pedálom a zabezpečuje rozsvietenie zadných brzdových svetiel pri stlačení brzdy. Okrem toho môže snímač prenášať informácie do ovládačov, ako napríklad do systému ABS, o začatí brzdného manévru.
Vďaka posilňovaču bŕzd sa zvyšuje výkon hlavného brzdového valca a tým nemusíme brzdový pedál stáčať celou silou.
Hlavný brzdový valec je najdôležitejší prvok brzdového systému. Nad hlavným brzdovým valcom je umiestnená vyrovnávacia nádržka brzdovej kvapaliny.
Brzdové strmene sú umiestnené na každom kolese a pripevnené ku kĺbu riadenia. Ich úlohou je udržať brzdové doštičky v správnej polohe. Hlavným pohyblivým prvkom brzdových strmeňov sú piesty brzdových strmeňov, ktorých úlohou je pritláčať brzdové doštičky k brzdových kotúčom pod tlakom generovaným hlavných brzdovým valcom. Brzdové doštičky sú konštrukčne jednoduché prvky a sú prvým pracovným prvkom brzdového systému, ktorý podlieha opotrebovaniu. Úlohou brzdových doštičiek je vytvárať brzdnú silu pôsobením tlaku na obe strany brzdového kotúča. Brzdové kotúče sú namontované na každom náboji kolesa a počas jazdy sa otáčajú s kolesami. Sú vyrobené z rôznych zliatin ocele a sú tvarované tak, aby boli odolnú voči zahrievaniu.
Úlohou brzdového vedenia je viesť brzdovú kvapalinu z hlavného brzdového valca do brzdových strmeňov. Pod autom sú použité pevné brzdové hadičky. Od okraja karosérie až po samotné strmene sú to pružné brzdové hadičky. Vďaka nim sa auto môže otáčať a kolesá pohybovať.
V zadnej časti auta blízko zadnej nápravy je regulátor brzdnej sily a jeho úlohou je zabezpečiť stabilitu pri brzdení a primerané rozloženie brzdnej sily medzi brzdy na prednej a zadnej náprave auta.

Ak sa na prístrojovej doske rozsvieti kontrolka brzdového systému, môže to znamenať vážne poškodenie brzdového systému napríklad stratu brzdovej kvapaliny. Alebo môže naznačovať opotrebovanie brzdových doštičiek, prípadne problémy s aktívnymi bezpečnostnými systémami vozidla.

Medzi najčastejšie poruchy brzdového systému patrí únik brzdovej kvapaliny v dôsledku netesností na hlavnom brzdovom valci, alebo poškodenie tuhých alebo pružných brzdových potrubí. Tiež zablokovanie piestu brzdy v dôsledku korózie piestu. Tiež rozpad brzdovej kvapaliny najčastejšie starobou (mala by sa meniť každé 2 roky). V dôsledku prevádzkového opotrebenia to môže byť aj opotrebovanie brzdového kotúča, alebo brzdových doštičiek. Ak sa prejavia zvuky kovového škrípania pri brzdení, môže to znamenať aj zlú interakciu medzi kotúčom a doštičkou z dôvodu ich nekvalitného prevedenia. Môže dôjsť aj k deformácii brzdových kotúčov v dôsledku šokového chladenia ak napríklad prejdeme po hlbokej mláke a silno brzdíme. Ak brzdíme dlho a intenzívne, môže dôjsť k spáleniu (zuhoľnateniu) brzdových doštičiek.


error:
návrat hore