jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

OPRAVA VÝFUKU

Výfukový systém má za úlohu odvádzať výfukové plyny, ktoré vznikajú spaľovaním paliva v motore. Tieto škodlivé výfukové plyny sú mimo vozidlo odvádzané tak, aby nedošlo k ich vniknutiu do kabíny vozidla. Ďalšou úlohou výfuku je zníženie hluku zo spaľovania motora. Výfuk je jednou z najviac namáhaných častí vozidla, pretože v ňom dochádza k výraznému striedaniu teplôt a vplyvom vnútorného a aj vonkajšieho prostredia je veľmi náchylný na koróziu. Pôsobia naň vibrácie, ktoré namáhajú ohyby a spoje, ale aj zvonka naň pôsobí voda, počasie, nečistoty, prach a kamienky na cestách. V zime tiež agresívna posypová soľ.

Pre správne plnenie a vyprázdňovanie spaľovacieho priestoru sú výfuky navrhované vždy pre konkrétny motor. Výfuk sa skladá z výfukových zvodov, výfukového potrubia, pružných členov, katalyzátora, lambda sondy, tlmiča výfuku a výfukových trubiek. Zvyčajne máme na aute jednej výfuk, avšak pri silnejších motoroch je výfuk rozdelený do dvoch potrubí s viacerými koncovkami. Je to kvôli rýchlejšiemu odvodu spalín z motora.

Na začiatku výfukovej sústavy sú výfukové zvody, ktorých úlohou je odvádzať výfukové plyny z motora až po prvý výfukový tlmič, alebo katalyzátor. Pružné členy odstraňujú vibrácie, ktoré vznikajú chodom motora. Katalyzátor je zložený zo siete komôrok obalených vo vrstve vzácnych kovov ako platina či paládium a vďaka chemickej reakcii znižuje obsah uhľovodíkov a kysličníku uhoľnatého vo výfukových plynoch. Lambda sonda je senzor pred, v, alebo za katalyzátorom a vyhodnocuje množstvo kyslíku vo výfukových plynoch. Aby sa zachovalo optimálne spaľovanie, riadiaca jednotka motora upravuje pomer paliva a vzduchu. V prípade, že lambda sonda nefunguj správne, dochádza k zníženiu výkonu motora, alebo k zvýšenej spotrebe paliva. Tlmič výfuku je tvorený komorami, ktoré zabezpečujú tlmenie hluku detonácií motora. Jednotlivé tlmiče sú navzájom pospájané pomocou výfukových trubiek. Koncová trubka nakoniec odvádza výfukové plyny mimo vozidlo.

error:
návrat hore