jozef@vsetkokautu.sk
+421 (0) 917 58 20 59 PO-PI 07:00-16:00

VÝMENA TURBA

Čím viac kyslíka sa dostane do spaľovacej komory motora, tým viac paliva je motor schopný spáliť. Motor pre svoj pohon musí premiešať palivo a vzduch. Turbo privádza do valca väčšie množstvo vzduchu, ktoré je potom možné zmiešať s väčším množstvom paliva na zvýšenie výkonu. Turbo systém teda využíva energiu výfukových plynov motora na to, aby mohol vzduch, ktorý doň prúdi lepšie stlačiť.

Turbodúchadlo sa skladá z dvoch základných častí a to turbíny a kompresora. Tieto sú navzájom prepojené. Turbína je umiestnená vo výfukovom potrubí. Keď ňou prechádzajú horúce výfukové plyny, roztáča sa a tým aj kompresor. Kompresor je umiestnený v sacom potrubí. Vyššia energia výfukových plynov znamená, že turbodúchadlo vládze vytvoriť pretlak v sacom potrubí a nahnať tak do spaľovacej komory viac vzduchu. To umožňuje riadiacej jednotke vstreknúť do nej viac paliva, čo znamená vyšší výkon.

Vzduch je stlačiteľný a lopatky turbíny aj kompresora majú určitú zotrvačnosť. To znamená, že medzi momentom, keď pridáte plyn a kým sa turbo roztočí, ubehne nejaký čas. Dnes dokážu obrovský prietok vzduchu dosiahnuť aj malé turbá s nízkou zotrvačnosťou a rýchlymi reakciami. Záleží aj na kompresii motora, časovaní ventilov, alebo tvare výfukových zvodov. Naviac dnes sú už turbá montované priamo na hlavu valcov, čo skracuje vzdialenosť, ktorú musia výfukové plyny prejsť, aby dosiahli lopatky turbíny. V tomto prípade však vznikajú aj omnoho vyššie nároky na chladenie. Prostriedkom na dosiahnutie čo najvyšších otáčok turbíny je obtokový ventil, ktorý prebytočný vzduch nasmeruje okolo turbíny priamo do výfukového potrubia.

Turbo sa vie pokaziť na mnoho spôsobov, identifikovať ich však môžeme na základe týchto indícií : pískanie turba, modrastý dym z výfuku, zvýšená spotreba oleja, čierny dym, pokles výkonu, alebo príliš vysoký plniaci tlak.

Pískanie turba počuť nielen v kabíne, ale aj vonku. Ak začne turbo pískať so stúpajúcimi otáčkami, znamená to, že môže byť pokazená jedna z turbín. Pískajúci zvuk spôsobuje trenie kovu o kov.

Odtieň modrastého dymu z výfuku spravidla vzniká pri nedostatočnom tesnení vnútorných komponentov. Pri drobnom úniku mazacej kvapaliny, ktorá vyhorí, následne vyletí z výfuku v podobe modrastého dymu. S týmto samozrejme priamo súvisí aj zvýšená spotreba oleja.

Ak spozorujete uhľovo čierny dym, znamená to nedostatočný prívod vzduchu. Príčinou sú zväčša netesnosti sania, alebo zlá kondícia vzduchového filtra.
Ak vášmu autu citeľne klesne výkon, často ide o vážnu chybu prepĺňacieho mechanizmu. Príčinou je zvyčajne porucha turbíny, ktorá zabezpečuje nasávanie vzduchu.
Poruchy sa nevyskytujú len pri rotujúcich komponentoch turbodúchadiel. Pokaziť sa môže aj podtlakový ventil, ktorý zabezpečuje reguláciu plniaceho tlaku. Je nutné preveriť aj pohyblivosť samotného ventilu, či nie je zaseknutý.


error:
návrat hore