Ak budem kupovať s Vami, viete mi vybaviť zľavu na vozidlo?

Vždy s predajcom vyjednávame o cene a ešte sa nám nestalo, že by sa nám nepodarilo vyjednať žiadnu zľavu. Naša znalosť technického stavu, prostredia a trhu nám pri vyjednávaní o cene vysoko napomáha.