Viete mi opraviť motor?

Ak sa pokazil motor Vášho auta, stojíte pred náročným rozhodnutím. Každý spaľovací motor sa skladá z mnohých súčiastok a každá z nich sa môže pokaziť, alebo opotrebovať. Časti motora sa rozdeľujú na pevné a pohyblivé. Medzi pevné časti patria kľuková skriňa, blok valcov, hlava valcov, olejová vaňa, veká a kryty. Medzi pohyblivé časti patria kľukový mechanizmus a ventilový rozvodový mechanizmus. Pred začatím opravy motora je nutné identifikovať čo je vlastne na motore pokazené a to prostredníctvom diagnostického nástroja. Tento dokáže nájsť závady bez nutnosti demontáže motora, čo pre zákazníka už v tomto momente predstavuje finančnú úsporu. Ak sa nejedná o základnú a jednoduchú poruchu, je nutné motor rozobrať a preskúmať jednotlivé diely. Oprava jednotlivých dielov už môže predstavovať generálnu opravu motora s vysokou časovou náročnosťou. Preto u nás vždy vopred dostanete informáciu o predbežných nákladoch na opravu, aby ste sa o investícii do opravy Vášho vozidla vždy vedeli správne rozhodnúť.