Kde viete ODO-Pass/ODO-Pass EU získať a aký je medzi nimi rozdiel?

ODO-Pass/ODO-Pass EU vieme získať na pracoviskách kontroly originality, pričom tento obsahuje skutočný stav kilometrov postupne v čase kedy boli zaznamenané (zo staníc STK a EK, autoservisov, od poisťovní, polície..), VIN číslo vozidla, značku vozidla a dátum prvého prihlásenia. Vytlačený je na špeciálnom papieri s ochrannými prvkami. ODO-Pass vlastní záznamy o najazdených kilometroch zo systému Registra prevádzkových záznamov vozidiel a ODO-Pass EU zhŕňa informácie o najazdených kilometroch z EUCARISU t.j. zo zahraničia.