Ako sa presvedčíte o kvalite materiálov?

Kvalitné autopoťahy absolvujú popri teste výstrelu bočného airbagu aj ďalšie testy, ktoré sú zamerané na skúmanie kvality použitých materiálov. Aj tieto testy vykonáva v našom regióne spoločnosť TÜV SÜD Czech s.r.o.. Test kvality materiálov obsahuje krátkodobú a dlhodobú časť. Krátkodobú časť testu absolvujú poťahy v laboratórnych podmienkach, kde sa skúma kvalita materiálu a presnosť spracovania. Dĺžka týchto skúšok je 100 cyklov – 1200 hodín (50 dní). O náročnosti testu svedčí minimálna a maximálna teplota cyklu (-40 °C až +80 ºC) a extrémna zmena vzdušnej vlhkosti (od 30 % do 80 %).

Dlhodobé testovanie kvality materiálov sa vykonáva v podmienkach bežnej cestnej premávky a ich dĺžka je 100 000 km. Účelom skúšky je získanie poznatkov o chovaní poťahov pri praktickom používaní vozidla (vrátane montáže).